مرحله دوم از آزمون جامع اینترنتی تعیین سطح مؤسسه حقوقی تیسفون، راس ساعت 9 صبح امروز مورخ 27 اسفند 1395 برگزار خواهد شد.

ورود به حساب کاربری

اطلاعات برگزاری آزمون


آزمون مرحله دوم

روز: جمعه

تاریخ: 27 اسفند 1395

ساعت شروع: 9:00 صبح

مدت: 120 دقیقه

نوع: رایگان

ثبت نام

پشتیبانی:  09362220169