موسسه حقوقی آموزشی تیسفون  

 

برنامه آزمون های مراحل  1  تا 4 طبقه بندی شدۀ 15 مرحله ای ویژه آزمون وکالت و قضاوت و ارشد سال 1396

 

 آزمون مرحلۀ (1)           تاریخ برگزاری     22/2/1396

مواد درسی

 مواد 1تا 182 ق.م+ قانون اوقاف+ قانون تملک آپارتمانها

حقوق مدنی

 مواد 1 تا 47+ قانون شورای حل اختلاف

آئین دادرسی مدنی

مواد ا تا 20 قانون تجارت مصوب 1311(تجار و معاملات تجاری)+مواد 1 الی 72 قانون تجارت اصلاحیه 1347+موادی از قانون اوراق مشارکت+موادی از قانون بورس

حقوق تجارت

 وضع الفاظ(حقیقت و مجاز)

اصول فقه

 مواد 1 تا 82 ق .م ا . مصوب 1392

حقوق جزا

مواد 1 تا 79 ق.آ.د.ک مصوب 1392

آئین دادرسی کیفری

 

 

 آزمون مرحلۀ (2)           تاریخ برگزاری     5/3/1396

مواد درسی

 مواد 183 تا 264 ق .م

حقوق مدنی

مواد 48 تا 83 ق.آ.د.م +قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب 1389

آئین دادرسی مدنی

مواد 72 تا 156 قانون تجارت اصلاحیه 1347

حقوق تجارت

اوامر و نواهی

اصول فقه

 مواد 82 تا 124 ق .م ا . مصوب 1392+آئین نامه عفو بخشودگی مصول 1387

حقوق جزا

مواد 80 تا 115 ق.آ.د.ک مصوب 1392

آئین دادرسی کیفری

 

 

 

 

 

 

 آزمون مرحلۀ (3)           تاریخ برگزاری     19/3/1396

مواد درسی

مواد 264تا 337 ق.م +قانون مسئولیت مدنی

حقوق مدنی

 مواد 84تا 129 ق.آ. د.م و 310الی 325 + قانون دیوان عدالت اداری

آئین دادرسی مدنی

 مواد 157 تا 300 قانون تجارت اصلاحیه 1347

حقوق تجارت

تکرار آزمون های 1و2

اصول فقه

مواد 125 تا 159 ق .م ا . مصوب 1392+ آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 1387

حقوق جزا

مواد 116 تا 167 ق.آ.د.ک مصوب 1392

آئین دادرسی کیفری

 

 آزمون مرحلۀ (4)           تاریخ برگزاری     9/4/1396

مواد درسی

تکرار آزمون های مراحل 1تا 3

حقوق مدنی

 تکرار آزمون های مراحل 1تا 3

آئین دادرسی مدنی

 تکرار آزمون های مراحل 1تا 3

حقوق تجارت

مفهوم و منطوق

اصول فقه

تکرار آزمون های مراحل 1تا3

حقوق جزا

تکرار آزمون های مراحل 1 تا3

آئین دادرسی کیفری

 

تلفن اطلاعات بیشتر: 09362220169

 

ورود به حساب کاربری